NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - CHUYÊN NGHIỆP

   

 

Tư vấn xác thực tài liệu là dịch vụ xác thực tính thật giả của giấy tờ, tài liệu bao gồm xác thực tính thật giả của phôi in, hình dấu, chữ ký, chữ viết và các dấu hiệu tẩy xóa, sửa chữa, điền thêm nội dung trên bề mặt tài liệu. Ngoài ra, Nguyên Thực cũng tư vấn cho Khách hàng về giá trị pháp lý của tài liệu như việc sử dụng chữ ký dấu, quy cách của giấy tờ tài liệu theo quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước, v.v...
 
Các loại giấy tờ, tài liệu có thể thực hiện tư vấn xác thực rất đa dạng, từ giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, hộ chiếu; bằng cấp, chứng chỉ đào tạo đến các loại giấy tờ có giá khác như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ xe, hợp đồng, giấy nhận nợ, hồ sơ vay vốn, v.v...
Kiểm tra trực tiếp bản gôc tài liệu
 
Quy trình thực hiện tư vấn xác thực tại Nguyên Thực gồm 3 bước: Kiểm tra trực tiếp bản gốc tài liệu, phân tích và so sánh các đặc điểm của đối tượng cần xác thực với mẫu so sánh, và kết luận tư vấn xác thực.
 
Nguyên tắc thực hiện tư vấn xác thực của Nguyên Thực là không giữ bản gốc tài liệu của khách hàng. Nguyên Thực chỉ kiểm tra bản gốc tài liệu trong khoảng thời gian từ 15-30 phút rồi trả lại luôn cho khách hàng. Thời gian trả kết quả nhanh, chính xác.

-----------------------------------------------------------------
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
- Bộ phận Dịch vụ khách hàng Hà Nội:  Tel: 043.933.6633 
Bộ phận Dịch vụ khách hàng Hồ Chí Minh: Tel: 083.838.5368
- Hotline: 0914.593.553