NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - CHUYÊN NGHIỆP

   

 

Tuyển dụng Xác thực viên (Deadline: 30/12/2016)

Công ty CP Tư vấn Nguyên Thực tuyển dụng nhân sự cho vị trí Xác thực viên làm việc tại TP.Hồ Chí Minh

Tuyển Chuyên viên Khách hàng (Deadline: 30/04/2016)

Nguyên Thực tuyển Chuyên viên Khách hàng (Hạn chót nhận hồ sơ: 30/04/2016)

Tuyển dụng Trưởng nhóm Kinh doanh (Deadline: 10/09/2015)

Công ty Cổ phần Tư Vấn Nguyên Thực (Nguyên Thực) tuyển dụng Trưởng nhóm Kinh doanh - Khu vực Hồ Chí Minh.

 

TIN TỨC